Πρόεδροι / Presidents

(ΕΛ)

1994-1996:      Giuseppe Vedovado (Ιταλία)
1996-1998:      Jacques Augarde (Γαλλία)
1998-2000:      Ferdinand Boey (Βέλγιο)
2000-2002:      Uwe Holtz (Γερμανία)
2002-2004:      Ali Bozer (Τουρκία)
2004-2006:      Manuel Nunez Encabo (Ισπανία)
2006-2008:      Nuala Fennell (Ιρλανδία)
2008-2010:      Camille Dimmer (Λουξεμβούργο)
2010-2012:      Νίνος Χατζηρούσος (Κύπρος)
2012-2014:      Mechtild De Jong (Ολλανδία)
2014-2016:      Luis Nandin de Carvalho (Πορτογαλία)
2016-2018:      Lino Debono (Μάλτα)

(ENG)

1994-1996:      Giuseppe Vedovado (Italy)
1996-1998:      Jacques Augarde (France)
1998-2000:      Ferdinand Boey (Belgium)
2000-2002:      Uwe Holtz (Germany)
2002-2004:      Ali Bozer (Turkey)
2004-2006:      Manuel Nunez Encabo (Spain)
2006-2008:      Nuala Fennell (Ireland)
2008-2010:      Camille Dimmer (Luxembourg)
2010-2012:      Ninos Hadjirousos (Cyprus)
2012-2014:      Mechtild De Jong (The Netherlands)
2014-2016:      Luis Nandin de Carvalho (Portugal)
2016-2018:      Lino Debono (Malta)

Advertisements