Ορόσημα / Landmarks

(ΕΛ)

2006:   Υπογράφεται συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκου Συνδέσμου και του Συνδέσμου Ευρωβουλευτών.

2009:   Διεξάγεται σεμινάριο στη Λυσαβώνα με θέμα “The role and status of former parliamentarians in political civil society”. Η έκθεση κυκλοφόρησε σε όλα τα κοινοβούλια των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2011.

2011:   Εγκρίνεται και υπογράφεται στο Στρασβούργο το τελικό κείμενο του Ευρωπαϊκού Καταστατικού Χάρτη για πρώην Βουλευτές (European Charter for Former Parliamentarians).


(ENG)

2006:   An agreement for co-operation is signed between the European Association of Europarliamentarians.

2009:   A seminar was organised in Lisbon with the theme “The role and status of former parliamentarians in political civil society”. The report is finally circulated to all Parliaments of the member states of the European Union in 2011.

2011:   Adoption and signing in Strasbourg of the European Charter for Former Parliamentarians.

Advertisements