Ιστορική Αναδρομή / Historical Flashback

(ΕΛ)

Εγγραφή:       Εγγράφεται ως Σωματείον βάσει του σχετικόυ Νόμου και Κανονισμών με Αρ. Μητρώου 1178 το Μάιο του1992.

Προέδροι:      Μάιος 1992 – 04.12.1996 Λέανδρος Ζαχαριάδης

(ανακηρύχθηκε Επίτιμος Πρόεδρος πριν το θάνατό του τον Ιανουάριο του 1997).

04.12.1996 – 03.02.1999        Ντίνος Κωνσταντίνου

03.02.1999 – 03.03.2004        Αντώνης Ανδρέου

03.03.2004 – 01.03.2006        Νίκος Φλουρέντζος

01.03.2006 – 11.03.2008        Αλέξης Γαλανός

11.03.2008 –                                Αντώνης Χατζηρούσος


(ENG)

Registration

Τhe Association was registered as a Club on the basis of the provisions and Rules of the relevant Law in May 1992 under Reg. No. 1178.

Presidents:

May 1992 – 04.12.1996 Leandros Zachariades (Declared Honorary President before his death in January 1997).

04.12.1996 – 03.02.1999   Ntinos Constandinou

03.02.1999 – 03.03.2004   Antonis Andreou

03.03.04 – 01.03.06               Nicos Flourentzos

01.03.06 – 11.03.08               Alexis Galanos

11.03.08 – today                      Ninos Hadjirousos

Advertisements